Sepa-Maidu MÜ teede- ja tehnovõrkude ehitus
Sepa-Maidu MÜ teede- ja tehnovõrkude ehitus

Projekti tutvustus

ärikinnisvara
Asukoht: Rae vald, Järveküla küla
Tellija: Järveküla Kodu OÜ
Valmismisaasta: 2016

Kaevetööd, muldkeha ehitus, VK trasside rajamine, aluste ehitus, asfalteerimine, kivitööd, elektri- ja sidetööd, liikluskorraldusvahendite paigaldus, haljastustööd.