Riigitee 11392 Suurupi tee km 0-4,705 ning jalgtee km 0-1,8 ehitamine
Riigitee 11392 Suurupi tee km 0-4,705 ning jalgtee km 0-1,8 ehitamine

Projekti tutvustus

tee
Asukoht: Harku vald, Suurupi küla
Tellija: Maanteeamet / Harku Vallavalitsus
Valmismisaasta: 2017

Kaevetööd, muldkeha ehitus, VK trasside rajamine, aluste ehitus, asfalteerimine, kivitööd, elektri- ja sidetööd, tänavavalgustuse rajamine, liikluskorraldusvahendite paigaldus, haljastus.