Riigitee 11330 Järveküla-Jüri ja Reti tee ristmiku rekonstrueerimine
Riigitee 11330 Järveküla-Jüri ja Reti tee ristmiku rekonstrueerimine

Projekti tutvustus

tee
Asukoht: Rae vald, Järveküla küla
Tellija: Maanteeamet
Valmismisaasta: 2016

Kaevetööd, muldkeha ehitus, VK trasside rajamine, aluste ehitus, asfalteerimine, kivitööd, elektri- ja sidetööd, liikluskorraldusvahendite paigaldus, haljastustööd.