Riigitee 11112 Lagedi - Jüri km 0,0-4,7
Riigitee 11112 Lagedi - Jüri km 0,0-4,7

Projekti tutvustus

tee
Asukoht: Rae vald
Tellija: Maanteeamet
Valmismisaasta: 2016

Kaevetööd, muldkeha ehitus, VK trasside rajamine, aluste ehitus, asfalteerimine, kivitööd, elektri- ja sidetööd, liikluskorraldusvahendite paigaldus, haljastustööd.