Rae küla jalg- ja jalgrattateede ehitus
Rae küla jalg- ja jalgrattateede ehitus

Projekti tutvustus

kergliiklustee
Asukoht: Rae vald
Tellija: Rae Vallavalitsus & Maanteeamet
Valmismisaasta: 2018

Kaevetööd, muldkeha ehitus, truupide rajamine, aluste ehitus, asfalteerimine, kivitööd, elektri- ja sidetööd, tänavavalgustuse rajamine, liikluskorraldusvahendite paigaldus, haljastustööd.