Kõnnitee lõigus Jüri tee 5 - Jüri tee - Tehase tn ristmik
Kõnnitee lõigus Jüri tee 5 - Jüri tee - Tehase tn ristmik

Projekti tutvustus

kergliiklustee
Asukoht: Rae vald, Lagedi alevik
Tellija: Rae Vallavalitsus
Valmismisaasta: 2016

Kaevetööd, muldkeha ehitus, VK trasside rajamine, aluste ehitus, asfalteerimine, kivitööd, elektri- ja sidetööd, liikluskorraldusvahendite paigaldus, haljastustööd.