Jüri - Assaku kergliiklustee
Jüri - Assaku kergliiklustee
Video

Projekti tutvustus

kergliiklustee
Asukoht: Rae vald
Tellija: Rae Vallavalitsus
Valmismisaasta: 2015

Kaevetööd, muldkeha ehitus, VK trasside rajamine, aluste ehitus, asfalteerimine, kivitööd, elektri- ja sidetööd, liikluskorraldusvahendite paigaldus, haljastustööd.