Ehituse tn III etapp
Ehituse tn III etapp

Projekti tutvustus

tänav
Asukoht: Rae vald, Jüri alevik
Tellija: Rae Vallavalitsus
Valmismisaasta: 2018

Kaevetööd, muldkeha ehitus, VK trasside rajamine, aluste ehitus, asfalteerimine, kivitööd, elektri- ja sidetööd, tänavavalgustuse rajamine, liikluskorraldusvahendite paigaldus, haljastustööd.